obrazek

Urząd Gminy w Wielgomłynach
 

Godziny pracy Urzędu Gminy w Wielgomłynach:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30,

wtorek w godzinach od 7:30 do 16:00,

piątek w godzinach od 7:30 do 15:00.

Sobota jest dniem wolnym od pracy.

 


Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni

dodatkowo wolne od pracy

Wójt przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

 

Sekretarz i Skarbnik  przyjmują w sprawach skarg i wniosków

w miarę możliwości każdego dnia w czasie godzin pracy Urzędu Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków

w każdą środę tygodnia podczas pełnionego dyżuru  w godz. od 8:00 do 9:00

w Urzędzie Gminy w Wielgomłynach, II piętro, pokój nr 11

               

 
Nazwa Gminy Wielgomłyny
Rodzaj gmina wiejska
Lokalizacja woj. łódzkie, pow. radomszczański
Adres ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
Kontakt

telefon: +48 (44) 787-10-87
telefaks +48 (44) 787-10-82
e-mail: urzad@wielgomlyny.pl

Numer NIP

772-15-16-588

Numer REGON Urzędu Gminy

000552001

Wójt Gminy

mgr Bogumiła Dyktyńska
tel. 44 787-10-87 wew. 101
e-mail: wojt@wielgomlyny.pl

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Wrona
tel. 44 787-10-87 wew. 108
e-mail: marcin.wrona@wielgomlyny.pl

Sekretarz Gminy

mgr Mieczysław Zyskowski
tel. 44 787-10-87 wew. 103
e-mail: m.zyskowski@wielgomlyny.pl

Skarbnik Gminy

Anna Jaguścik
tel. 44 787-10-87 wew. 107
e-mail: anna.jaguscik@wielgomlyny.pl

Numer rachunku
dla opłat skarbowych,
wszystkich podatków od osób fizycznych i prawnych,
za udostpnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL

naturoBank Bank Spółdzielczy O/Wielgomłyny
58 8973 0003 0030 0030 0491 0011

Numer rachunku
do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

naturoBank Bank Spółdzielczy O/Wielgomłyny
83 8973 0003 0030 0030 0491 0046

Numer rachunku
do wpłat za dostawę wody oraz odbiór ścieków

naturoBank Bank Spółdzielczy O/Wielgomłyny
49 8973 0003 0030 0030 0491 0076